Biography

– Bắt đầu học đàn Piano từ năm 8 tuổi, bắt đầu theo học tại Nhạc Viện TPHCM chuyên ngành Biểu diễn Piano từ năm 16 tuổi.
– Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Biểu diễn Piano tại Nhạc Viện TPHCM, dưới sự hướng dẫn của TS. Đặng Ngọc Giang Quân.
– Tốt nghiệp Thạc sĩ Nghệ thuật âm nhạc, chuyên ngành Biểu diễn Piano tại Nhạc Viện TPHCM, dưới sự hướng dẫn của TS. Eva Joo Eun Young. Đồng thời tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Sáng tác, dưới sự hướng dẫn của TS. Trần Thanh Hà.
– Đã từng tham dự các lớp Masterclass của các pianists: Joop Celis (Hà Lan), Yaron Kolhberg (Israel), Nguyễn Bích Trà (Vietnam-British), Tamas Ungar (USA) …
– Hiện là giảng viên thỉnh giảng của khoa Piano và khoa Nhạc cụ phương Tây – Nhạc Viện TPHCM, giáo viên bộ môn Piano và chương trình PPPP tại Học viện Trình diễn nghệ thuật Soul.

– Đã tham gia vào các chương trình biểu diễn thường niên của Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn, là thành viên biểu diễn thường xuyên của nhóm, đồng thời tham gia vào các chương trình diễn của nhóm Germer. Tham gia vào chương trình biểu diễn Piano Concert năm 2012, chương trình Piano Festival lần 2 năm 2013, tại Nhạc Viện TPHCM.

– Tham gia chương trình Saigon Chamber Music 2015, 2016 với các nghệ sỹ Atle Sponberg (Norway, violinist), Zoe Martlew (cellist, British), Nguyễn Bích Trà (pianist, Vietnam-British), Notos Quartett (Germany)