Ban Cố Vấn và Ban Giám Khảo GOPC 2023

Ban Cố Vấn

Ban Cố Vấn sẽ đồng hành cùng thí sinh trong suốt cuộc thi, đưa ra những chia sẻ nghệ thuật qua series video hoặc giao lưu trực tiếp cùng thí sinh. Các nghệ sĩ trong Ban Cố Vấn sẽ giảng dạy trong masterclass dành cho các thí sinh có nhu cầu học, vào ngày 27-30 tháng 7, trước khi Vòng Loại Solo diễn ra.

Ban Giám Khảo

Ban Giám Khảo của cuộc thi quy tụ các nghệ sĩ piano, nhà giáo âm nhạc nổi tiếng tại Việt Nam và thế giới. Mỗi buổi thi được đánh giá bởi 3 giám khảo, và mỗi giám khảo sẽ chấm thi một cách độc lập, dựa trên thang điểm 100, đưa ra nhận xét và phiếu đánh giá riêng cho từng thí sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *